Deju kolektīvs Imantā

Imanta – viens no Rīgas plašākajiem un dzīvotspējīgākajiem rajoniem, kur kultūras dzīve zied katru dienu. Un viens no šiem kultūras aspektiem ir dejotāji – talantīgi jaunieši un pieaugušie, kuri vēlas izpausties caur deju.

Vēsture

Lai gan Imantā dzīvo daudz nacionālību, deju kolektīvi šeit vienmēr ir atspoguļojuši latviešu tautas deju tradīcijas. Sakot no mazākajiem līdz pieaugušajiem, Imantas deju skolotāji ir nodrošinājuši, ka katrs deju entuziasts var atrast sev piemērotu grupu.

Mācību process

Dejas skolotāji Imantā ir augsti kvalificēti speciālisti ar plašu pieredzi. Viņi māca ne tikai pašas dejas, bet arī to vēsturi, nozīmi un stāstu, kas aiz tām slēpjas. Bērni un jaunieši ne tikai mācās dejot, bet arī iegūst zināšanas par latviešu kultūru un tautas mantojumu.

Pasākumi un koncerti

Katru gadu Imantas deju kolektīvi piedalās dažādos pasākumos gan Rīgā, gan ārpus tās. Viņi ir lepojums rajonam un daudzi no viņiem ir guvuši panākumus arī starptautiskā mērogā.

Ar katru gadu interese par dejām Imantā pieaug. Jaunieši un bērni redz to kā iespēju ne tikai izpausties mākslā, bet arī kļūt par daļu no lielākas kopienas. Deju kolektīvi Imantā turpina attīstīties un piedāvāt kvalitatīvu mācību procesu.

Komentēt